Kroniki Akaszy są polem informacyjnym, w którym jest zawarta wiedza dotycząca każdego człowieka od początku jego istnienia. Zawierają wszelkie informacje o naszych wcześniejszych inkarnacjach, myślach, emocjach, zachowaniach, czy decyzjach jakie podjęliśmy. Dają nam możliwość poznania samych siebie. Zgłębienia swojej osobowości, duszy, wszelkich schematów naszych zachowań. Umożliwiają nam poznanie świata duchowego, zrozumienie czym on jest dla każdego z nas i rozbudzają w nas duchowość, miłość do Boga, do siebie i świata. Pokazują nam jakimi wartościami tak naprawdę powinniśmy się kierować w życiu i jak swoje życie naprawić, żebyśmy żyli w zgodzie ze sobą i w końcu byli szczęśliwymi ludźmi wolnymi od obciążeń i traum życia codziennego.

W Kronikach Akaszy możemy zadawać pytania z każdej sfery naszego życia: rodzina, związki partnerskie, wewnętrzne konflikty, brak akceptacji siebie i innych, przyczyny chorób, poprzednie wcielenia, praca, powtarzające się cyklicznie sytuacje, sny, wszelkiego rodzaju braki (miłości, pieniędzy zrozumienia itp.), każde pytanie dnia codziennego. Na te wszystkie pytania możemy uzyskać wyczerpujące odpowiedzi, dające nam możliwość zrozumienia i co najważniejsze uzdrowienia jak i uwolnienia nas od tych problemów. Odpowiedzi z Kronik Akaszy zawsze płyną z poziomu serca czyli są wypowiadane z bezwarunkową miłością dla każdego człowieka z pełnym zrozumieniem jego sytuacji i bez jakiejkolwiek oceniania.

Jak wygląda odczyt z Kronik Akaszy? Z każdą osobą zainteresowaną takim odczytem muszę przeprowadzić krótką rozmowę, w której tłumaczę dokładniej czym są Kroniki Akaszy, w jaki sposób powinno się formułować pytania żeby uzyskać jak najwięcej informacji na interesujący nas temat. Każdej osobie przed sesją wysyłam drogą mailową przykładowe pytania jakie można zadać żeby wykorzystać jak najlepiej czas sesji. W umówionym terminie na otwarcie Kronik Akaszy, dana osoba dzwoni do mnie podaje mi swoje imię i nazwisko, które jest kluczem do otworzenia jej Kronik Akaszy i umożliwia jej kontakt z jej Mistrzami i Nauczycielami z którymi będzie prowadziła rozmowę. Następnie odmawia się modlitwę otwierającą Kroniki Akaszy z którymi ja się łącze i prze zemnie przepływają informacje dla tej właśnie osoby. Wygląda to jak zwykła rozmowa w której są zgłębiane zagadnienia i problemy danej osoby oraz podawane są rozwiązania problemów czy wręcz uwolnienia od traum, załamań czy blokad. Na zakończenie czyta się modlitwę zamykającą Kroniki Akaszy. To bardzo głębokie i zarazem piękne przeżycie duchowe.

Cena 180 zł za 1 h

Cena 300 zł za 2 h

Odczyt z Kronik Akaszy głównie robię przez telefon. W razie pytań, zapraszam do kontaktu ze mną

Pozdrawiam

Adrian

Komentarze

Ratings & Reviews

No reviews yet. Be the first to write one!

Write a Review